tekst

Iedereen

ʻIedereenʼ is een continue serie van portretten. Per 100 worden ze samengevoegd tot één werk. Elk portret heeft een eigen gezicht en is zo karakteristiek dat mensen zichzelf of anderen erin herkennen. Uiteindelijk komt iedereen ter wereld tevoorschijn in dit werk.

Grijze massa

De grijze potloodtekeningen lopen van het papier af alsof ze een fragment zijn uit een groter geheel. Mensen lossen op in hun omgeving en manifesteren zich als groep. Ze zijn voortdurend met dezelfde beweging getekend maar toch ontstaat er onregelmatigheid. Verspreiding en verdichting leiden tot golfbewegingen in de grijze massa.

Various experiences

ʻVarious experiencesʼ zijn verschillende gebeurtenissen die mensen als persoonlijk ervaren. Ze roepen universele emoties op zoals verdriet, liefde, eenzaamheid, ruzie, geluk, wachten, een onverstaanbaar gesprek of een goed gesprek over de leegte en volheid van het bestaan.